VOLANTESS

Aanpak & werkwijze

Als gedelegeerd projectontwikkelaar willen wij impact maken. Samen met onze klanten realiseren we duurzaam vastgoed van hoge kwaliteit in binnen- en buitenland. We hebben niet alleen oog voor mens, dier en omgeving, maar ook voor planning en budget. Bij ieder project kruipen we in de huid van onze klanten om het maximale eruit te halen. Zo maken we hét verschil.

Onze aanpak & werkwijze is gebaseerd op 6 pijlers:

1. Persoonlijke aanpak

Eerst nemen wij de tijd om goed te luisteren. Wat zijn de visie, doelen en wensen van onze klanten? Daarna zetten we al onze creativiteit, energie en kennis in om tot een succesvol resultaat te komen. Ieder project krijgt een specialist toegewezen, een vast aanspreekpunt voor vragen. Niet alleen klanten krijgen onze volle aandacht, ook onderling werken wij nauw samen. Elkaars expertise benutten we dan ook optimaal, en waar nodig zetten we ons breed inzetbare netwerk van experts in. Dankzij een jarenlange samenwerking is ons team goed op elkaar ingespeeld. Daarmee waarborgen we de consistentie én houden we elkaar scherp.

2. Maximale waardecreatie

Om welk budget het ook gaat, wij kiezen voor duurzaam. Hiermee creëren we ecologische, sociale én vastgoedwaarde. We leggen de focus op Total Cost of Ownership (TCO). Zo kijken we zowel naar de aanschafkosten als de operationele kosten tijdens het gebruik. Dit alles vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen, waarvoor wij de kennis en ervaring in huis hebben. Onze expertise hebben wij ingezet bij de ontwikkeling van diverse slimme bouwconcepten, waaronder circulaire woningbouw met geschakelde houten prefab modules voor Juf Nienke in Amsterdam en het gasloze distributiecentrum The Tube in Tilburg.

3. CO₂ reductie

De uitstoot van CO₂ is een van de belangrijkste oorzaken van de huidige klimaatproblematiek. Zowel de bouw- als vastgoedsector drukt zwaar op deze uitstoot. Dit zien wij juist als een uitdaging, een kans bij uitstek om impact te maken. Dit doen we onder meer door de Trias Energetica-strategie toe te passen, waarbij we 3 belangrijke stappen zetten:

  • We minimaliseren het energieverbruik en daarmee de CO₂ uitstoot.
  • De focus leggen we op energieopwekking via hernieuwbare bronnen zoals zon en wind.
  • Als we genoodzaakt zijn om toch fossiele brandstoffen aan te spreken, dan doen we dat zo efficiënt mogelijk.

We hebben ruime ervaring met BREEAM-certificering, het internationale duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. Tot nu toe zijn er door ons team 7 BREEAM Outstanding-scores behaald.

4. Natuurinclusief bouwen

Bij ieder project kijken wij hoe het gebouw kan worden geïntegreerd in landschap en de omgeving met respect voor (lokale) flora & fauna. Het liefst verrijken we de lokale natuur en biodiversiteit. Samen met een ecoloog uit ons netwerk onderzoeken we bij de start van een project de lokale flora & fauna en integreren we deze in het plan, door bijvoorbeeld de plaatsing van bijvoorbeeld een vleermuizenhotel of paddenpoel. Vanaf stap één houden we rekening met de (on)mogelijkheden en (wettelijke) verplichtingen voor natuur. Zo beperken we de kans op vertraging en de daarmee gepaarde kosten.

5. Welzijn

Wij dragen bij aan het welzijn van mensen door te focussen op gezonde gebouwen waar je aangenaam en comfortabel kan werken, wonen of vertoeven. Naast BREEAM-certificering hebben we ervaring met het bouwen volgens de WELL-certificering. Dit internationale keurmerk bevordert de gezondheid en productiviteit van gebruikers aan de hand van 11 thema’s: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geestelijke gezondheid, sociale gezondheid en innovatie.

6. Ontzorgen

Vastgoed realiseren is één ding. Als gedelegeerd projectontwikkelaar gaan we nog een stap verder. Ontzorgen is ons credo en we nemen naar wens alles uit handen: van de volledige ontwikkeling van een gebouw tot het begeleiden van de overdracht naar de eindbelegger. Ook de prijsvorming en het afstemmen van de (huur)contracten begeleiden we van begin tot eind, inclusief de gehele uitvoering en nazorg. In welke fase het project ook zit – begin, midden of eind – we stappen in en maken het tot een succes. Of het nu gaat om het verwerven van de grond, het uitvoeren van een due diligence onderzoek, het verkrijgen van de benodigde vergunningen of de financiering. We regelen het. Binnen de deadline én het budget.

Ook impact maken? Bel ons op+31 (0) 85 060 66 97 of mail naar info@volantess.com.

Lucas Neerhoff

Scan or long-press for
business card

Edwin Clout (partner)

Scan or long-press for
business card

Jos Klanderman (partner)

Scan or long-press for
business card

Sasja Feenstra (partner)

Scan or long-press for
business card