VOLANTESS

LOGISTIEK CENTRUM SOESTERBERG | DISTRIBUTIECENTRUM

Een flexibel & duurzaam magazijn voor Defensie

Defensie en Rhenus Contract Logistics zetten samen met Volantess het nieuwe logistiek centrum op voor de landmacht in Soesterberg (LCS). Het distributiecentrum wordt 37.800 m² groot en is bedoeld voor de flexibele opslag en afhandeling van defensiemateriaal. Volantess begeleidt de ontwikkeling van het gebouw en het terrein. De bouw gaat begin van 2024 start en in het tweede kwartaal van 2025 zal het dc operationeel zijn. 

Best practices & innovatie 
Door de samenwerking met Rhenus en Volantess maakt Defensie optimaal gebruik van best practices en innovatie in de logistiek bij het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van het nieuwe dc. Onze krachten hebben we gebundeld voor het ontwerpen van een logistieke lay-out met een gebouw daaromheen. Rhenus heeft op basis van de vraagspecificatie het logistieke proces bedacht en samen met Districon het logistiek ontwerp uitgewerkt. Hierbij hebben wij samen met de architect van Denc een passend en adaptief ontwerp gecreëerd, zodat het logistieke proces kan groeien binnen het bestaande bouwvolume.

Flexibele groei
Het gebouw wordt zo gepositioneerd dat vrachtwagens van tegengestelde richtingen toch op een juiste manier kunnen aandocken. LCS wordt qua opslagcapaciteit en operatie zeer flexibel: het gebruik kan worden aangepast aan de huidige snelle politieke veranderingen wereldwijd en de daarmee samenhangende ambities van de krijgsmacht. En dankzij de toepassing van een flexibele verdiepingsvloer boven de docks kan het kantoor blijven groeien. 

BREEAM Excellent 
Ook wordt LCS uiterst duurzaam: de ambitie is een BREEAM Excellent certificering. Naast het plaatsen van triple glas, extra geïsoleerde overheaddeuren en extra dikke isolatie op de wanden wordt het dak verzwaard en verstevigd om vol te kunnen leggen met zonnepanelen. Om het energieverbruik te beperken gaan warmtepompen het magazijn en kantoor verwarmen en worden er geschakelde ledverlichting in het magazijn en bewegingssensoren op kantoor aangebracht.

Onderhoud & beheer 
Ook na de oplevering – begin 2025 – blijven wij nauw betrokken. Samen met Rhenus zorgen we voor het onderhoud en het beheer van LCS. Volantess is verantwoordelijk voor alle Infra (gebouw en terrein) gerelateerde zaken, waarbij we worden ondersteund door Quadrant 4.

MORE INFO

Programma:

Distributiemagazijn met kantoor en een buitenopslagruimte

Expertise:

Begeleiding van de ontwikkeling van het gebouw en terrein

Opdrachtgever:

Defensie

Gebruiker:

Defensie samen met Rhenus

Ontwerp:

Denc

Aannemer:

Heembouw

Bruto vloeroppervlak:

42.650 m² totaaloppervlak

Start bouw:

1e kwartaal 2024

Oplevering:

1e kwartaal 2025

Duurzaamheidskenmerken:

BREEAM Excellent BRL 2020

Lucas Neerhoff

Scan or long-press for
business card

Edwin Clout (partner)

Scan or long-press for
business card

Jos Klanderman (partner)

Scan or long-press for
business card

Sasja Feenstra (partner)

Scan or long-press for
business card