VOLANTESS

Rhenus Road Venlo | Crossdock & warehouse & kantoor

Een nieuw crossdock met magazijn voor Rhenus Road in Venlo

Voor onze klant Rhenus Road dragen wij bij aan de ontwikkeling van een nieuw crossdock met opslagmagazijn en kantoorruimte van 32.400 m². Het pand is gevestigd op Greenport Venlo en wordt ontwikkeld door vermogensbeheerder abrdn. Volantess begeleidt huurder Rhenus Road bij de ontwikkeling van het gebouwencomplex en het omliggende terrein. De bouw start begin september 2023 en wordt in oktober 2024 opgeleverd.

Flexibele groei
Het gebouw is zo ontworpen dat het in de toekomst zo eenvoudig mogelijk kan worden aangepast en qua kantoorruimte worden uitgebreid. Samen met de architect en de klant hebben we gezocht naar de beste lay-out voor Rhenus, zodat zij haar activiteiten maximaal kan ontplooien. Voor de korte én lange termijn.

Best practices & innovatie
Dankzij de samenwerking met Volantess maakt Rhenus gebruik van de best practices en innovaties die op dit moment beschikbaar zijn. Zo wil Rhenus graag haar rijdend materieel kunnen elektrificeren. Om een integrale oplossing te bieden voor deze klantvraag zijn we op zoek gegaan naar de best beschikbare systemen en ondersteunde software.

Begeleiding
Rhenus heeft ons eveneens verzocht om de fit-out werkzaamheden en de plaatsing van bijzondere installaties te begeleiden. Hiervoor hebben wij de bestekken opgesteld en de ontwerptekeningen laten uitwerken. De uitvraag, inkoop en installatie van de verschillende onderdelen zijn door ons – in nauwe samenwerking met de klant – begeleid.

BREEAM Excellent & WELL Silver
RHR Venlo wordt uiterst duurzaam: de ambitie is een BREEAM Excellent certificering en een WELL Silver certificering. Daartoe zijn er verschillende duurzame oplossingen bedacht, zoals extra geïsoleerde overheaddeuren van het magazijn en extra dikke isolatie op de wanden. Ook wordt het dak verzwaard en verstevigd om vol te kunnen leggen met zonnepanelen. Om het energieverbruik te beperken gaat een VRF-systeem het magazijn en kantoor verwarmen. Daarnaast worden er geschakelde ledverlichting in het magazijn en bewegingssensoren op kantoor aangebracht.

Onderhoud & beheer
Volantess zorgt ook voor de applicatie van de juiste systemen en gebouwelementen. Omdat Rhenus gaat huren voor de lange termijn is het nóg belangrijker om initieel de juiste investeringen te doen. Zo kan er optimaal van investeringen worden geprofiteerd. Hierover adviseren we onze klanten graag; samen creëren we duurzaam en kwalitatief vastgoed met een maximale waardecreatie.

MORE INFO

Locatie

Greenport Venlo

Programma:

Distributiemagazijn, crossdock, mezzanine en kantoor

Expertise:

Begeleiding van de ontwikkeling van het gebouw en terrein namens huurder Rhenus Road.

Opdrachtgever:

Rhenus Road

Gebruiker:

Rhenus Road

Ontwerp:

Convex Architecten

Aannemer:

Burgland bouw

Bruto vloeroppervlak

32.400 m² totaaloppervlak

Start bouw:

September 2023

Oplevering:

Oktober 2024

Duurzaamheidskenmerken:

BREEAM Excellent BRL 2020 en WELL Silver

Lucas Neerhoff

Scan or long-press for
business card

Edwin Clout (partner)

Scan or long-press for
business card

Jos Klanderman (partner)

Scan or long-press for
business card

Sasja Feenstra (partner)

Scan or long-press for
business card